Hvordan virker en pilleovn

Hvordan virker en pilleovn
Display

Display

På pilleovne med bagudgang finder du i toppen et display, hvor du kan justere konvektionsblæsere, temperatur, programmer m.m. På de fleste pilleovne med topafgang er displayet erstattet med en fjernbetjening.